subota, 24. ožujka 2018.

Hladnoća ZamhariraRekao je Ibnul-Kajjim, rahimehullah: 

Uzvišeni Allah kaže: 
 لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًاإِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا 
 “u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i Gassaqa” (An-Naba, 24-25) 

To je Zamharir, pržit će ih sa svojom ekstremnom hladnoćom isto kao što će ih pržiti sa svojom toplotom. Isto se prenosi od Mudžahida i Mukatila, da je to vrhunac hladnoće. [Bada’i al Fawaid: 2/244] 

Rekao je hafiz ibn Redžeb, rahimehullah: Uzvišeni Allah je, onome što je na ovom svijetu izraženo u pojmovima hladnoće i toplote, učinio slično i u pogledu hladnoće i toplote džehennemske vatre, a dokaz za to, kao i razlog zbog čega je pohvalno uticati se od džehenemske vatre kada iskusimo jedno od toga dvoga (t.j. toplotu ili hladnoću) je sljedeći hadis: 

Prenosi se od ‘Usmana ad-Darimija i drugih, rivajet Daradža, preko Ebu Hejsema… da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu prenio od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da je rekao:

”Kada čovjek na dan kada je izrazito vruće kaže:“ La ilahe illallah, kako je vruće danas. Allahu moj, sačuvaj me vrućine Džehennema“ (t.j.džehennemske vatre) Allah će reći Džehennemu: “Doista je moj rob tražio od Mene da ga sačuvam od tvoje vrućine i uistinu te uzimam za svjedoka da sam ga sačuvao“. A kada rob na dan kada je izrazito hladno kaže: “La ilahe illallah, kako je hladno danas. Allahu moj, sačuvaj me Zamharira Džehennema“. Allah će reći Džehennemu: “Doista je moj rob tražio od Mene utočište od tvog Zamharira i uistinu te uzimam za svjedoka da sam mu pružio utočište“. Ashabi upitaše: A šta je to Zamharir Džehennema? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „To je prebivalište u koje će biti bačen nevjernik, raspuknut će se od njegove ekstremne hladnoće“. (Fath al Bari 3/71)  

Al-Ajni je naveo sljedeće: 
“Nema ničega što bi sprečavalo da Zamharir potiče od iste džehennemske vatre jer ono što se misli po džehennemskom vatrom je ustvari mjesto a to je Džehennem i u njemu se nalazi stepen Zamharira. Rečeno je da ovdje nema proturječnosti u pogledu kombinovanja između toplote i hladnoće u džehennemskoj vatri jer je džehennemska vatra ustvari Džehennem i prenešeno je da su neki njeni dijelovi vatra a drugi su Zamharir i oni se ne nalaze na istom mjestu. Nemoguće je da su kombinovani na istom mjestu. Onaj koji je sve stvorio, uključujući led i vatru je u stanju da kombinuje dvije suprotnosti na jednom mjestu. Osim toga, džehennem je od stvari gajba a stvari gajba se ne mogu porediti sa stvarima ovoga svijeta.“ [‘Umdat al Qari: 7350]

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top