petak, 16. ožujka 2018.

Kako osnažiti iman (vjerovanje)


1.  Zadatak: Izgovaranje 100 puta riječi  Estagfirullah 
Korist: Allah će ti riješiti probleme i povećati ti nafaku.
Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: „Ko bude mnogo istigfar (tražio oprosta) činio, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz. Riješit će svaku njegovu brigu i dat će mu opskrbu odakle joj se i ne nada!” Hadis bilježi: Muslim
2.  Zadatak: 12 rekjata sunneta; 2 sabaska, 4+2 podnevska, 2 akšamska i 2 jacijska poslije farza.
Korist: Dvorac u džennetu.
Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: „Ko u danu klanja 12 rekjata nafile, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu! " Hadis bilježi: Muslim 
3. Zadatak: 2, 4 ili 8 rekjata Salatu duha;
Korist: Na svaki zglob svoga tijela si dao sadaku.
Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: „Na svaki zglob svoga tijela ste dužni svaki dan dati sadaku. Svako ‘elhamdulillah’i je sadaka,svako ‘la ilahe illellah’ je sadaka, svaki ‘tekbir’ je sadaka, svako naređivanje dobra je sadaka i svako zabranjivanje grijeha je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekjata Duha namaza.”
4. Zadatak: Učenje sure el-Mulk– tj. tebareke
Korist: Bit ćeš spašen od kaburskog azaba.
Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: „U Kur’anu ima ima sura sa 30 ajeta. Za čovjeka se zauzimala sve dok mu nije oprošteno. To je sura ‘Tebarekellezi bi jedihi-l-mulk'”.Hadis bilježi: Tirmizi 
5. Zadatak: Učenje 100 puta
(La ilahe illellah vahdehu la šerike leh. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir)
Korist: Nagrada kao da si oslobodio 10 robova, 100 upisanih dobrih djela, 100 oproštenih grijeha, i zaštita od šejtana.
Dokaz: Vjerodostojan hadis koji bilježi Muslim.
6. Zadatak: Učenje 100 salavata
Korist: Allah će te blagosivljati i nećeš biti najveći škrac.
Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: „Ko na mene donese salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata!”  Hadis bilježi: Muslim 
Škrtac je onaj u čijem se prisustvu ja spomenem a on na mene ne donese salavat!” Hadis bilježi: Tirmizija
7. Zadatak: Učenje 100 puta riječi (Subhanallahe-l-‘azim, ve bi hamdihi)
Korist: Zasadit će ti se 100 palmi u džennetu
Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: „Ko kaže „Subhanallahe-l-‘azim, ve bi hamdihi” biće mu zasađena palma u džennetu!” Hadis bilježi: Tirmizija
8. Zadatak: 2 rekjata noćnog namaza 
Korist: Oprost grijeha i prijem dova.
Dokaz: Riječi Poslanika, s.a.v.s.: „Uzvišeni Allah svaku noć u posljednjoj trećini silazi na dunjalučko nebo i pita: „Ko me u dovi priziva, da mu dovu uslišam?! Ko od Mene nešto traži da mu to dam?! Ko od Mene traži oprosta, da mu oprostim?”?!” Hadis bilježi: Buharija

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top