utorak, 13. ožujka 2018.

Najveći Božiji dar čovjeku

Allah Uzvišeni je podario čovjeku mnogobrojne blagodati koje se ne mogu ni izbrojati. Svi mi uživamo neke od njih. On Svemoćni podario nam je sluh i vid, a nekima je uskratio ova dva vrijedna dara. On Uzvišeni obdario nas je razumom, zdravljem, imetkom, porodom, Štaviše, On nam je potčinio cijeli svemir; Sunce, nebo, Zemlju i sva druga Njegova stvorenja: Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati... (En-Nahl, 18.).


Sve te blagodati nestaju sa završetkom našeg kratkog zemaljskog života, osim jedne blagodati koja na dunjaluku donosi sreću i smirenost i prenosi svoj uticaj na ahiret – život poslije smrti. To je blagodat upute u islam; najveći dar kojeg Allah Svemilosni daje Svojim pokornim robovima.

Iz tog razloga Allah Uzvišeni je blagodat Upute u znak počasti istoj, pored svih drugih Njegovih blagodati ljudima, pripisao Sebi. Svevišnji je objavio: Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-Ma’ida, 3.).

Ima li veće blagodati od Allahove blagodati čovjeku kojom ga izvodi iz tmina na Svjetlo i upućuje ga na vjeru s kojom je On Uzvišeni zadovoljan, kako bi čovjek ostvario cilj radi kojeg je stvoren – da obožava i pokorava se Allahu, i tako zaslužio sreću na ovome svijetu i veliku nagradu na ahiretu.
Koliko je samo velika Allahova blagodat i dobrota prema nama kada nas je odabrao da budemo članovi najboljeg Ummeta koji se pojavio među ljudima, da širimo riječ šehadeta: La ilahe illellah, s kojom je Allah Uzvišeni slao Svoje odabranike – vjerovjesnike, mir i spas Božiji neka im pripadnu.

Kada su neki u vjeri neuki pomislili da su svojim prihvatanjem islama oplemenili islam jer su oni vlasnici dobra, pa su zbog toga uzeli prebacivati Vjerovjesniku, Allahov spas i mir neka mu pripadnu, on ih je obavijestio da svaka dobrota i blagodat pripadaju samo Allahu Svevišnjem što im je uputu darovao i u pravu vjeru ih uputio. U vezi toga, Allah Uzvišeni je objavio: Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: “Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.” (El-Hudžurat, 17.). Allahove blagodati prema čovjeku su neizmjerne, ali samo jednu blagodat Allah Uzvišeni izdvaja i na nju nas podsjeća, a to je blagodat islama: upute u pokornost Njemu i spoznaje Njegove jednoće.

Da bi ova blagodat potrajala i postala dijelom nas potrebno je da na njoj stalno zahvaljujemo. Uzvišeni je rekao: Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati. (Ibrahim, 7.). Kako se, onda, zahvaliti na toj blagodati?

 Uz dva uvjeta:

- Dosljednjim prihvatanjem vjere i strpljivim podnošenjem iskušenja na tom putu.
- Upoznavanjem islama a zatim mudrim i strpljjivim pozivanjem u njega.

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top