srijeda, 28. ožujka 2018.

Neće ući u Džehennem onaj kod koga se nađu ove tri stvari

Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Allah, subhane ve teala, obećao da neće ući u Džehennem onaj koji čini ova tri djela:

1. Predanost u obavljanju namaza u njihovo vrijeme, a posebno sabaha i ikinije namaza
Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ''Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: 'U Džehennem neće ući onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska” tj. sabah i ikindiju". (Muslim i Ahmed) Dakle, riječi: „prije izlaska sunca i prije njegova zalaska“ ukazuju na stalnu obavezu obavljanja namaza isključivo u njegovo vrijeme.

2. Koraci na Allahovom putu
Onaj čije noge budu uprašene od koračanja na Allahovom putu, bilo da je u ibadetima ili džihadu. Prenosi se od Aabyeh bin Rifa'ah r.a da je kazao: Sustigao me je Ebu Abes a ja sam išao na džumu namaz pa mi je rekao: Čuo sam od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „U Džehennem neće ući onaj čije se noge upraše od koračanja na Allahovom putu.“ (Buhari)

3. Predanost u obavljanju 4 rekata prije i 4 poslije podne namaza
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „U Džehennem neće ući onaj ko redovno klanja 4 rekata prije i 4 poslije podne namaza.“ (Tirmizi, hasen hadis)

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top