utorak, 13. ožujka 2018.

Postupi i ti kao Jusuf, a.s.

Ova vrsta strpljivosti posebno se odnosi na omladinu, zato ću ovaj govor posvetiti njima. Molim vas, draga omladino, da uzmete pouku.
Navest ću primjer strpljivosti na najopasnijem problemu, sa kojim je suočena omladina danas. To je „veza“ izmedju muškarca i žene.

Primjer ovoga je ono što se desilo Jusufu, a.s., sa ženom vladara u čijoj je kući boravio. Jusuf je bio mladić u punom jeku zdravlja. Bio je lijep, izrazito lijep muškarac. Bio je rob, a rob ima više smjelosti od slobodnog čovjeka, jer neće biti kažnjen kao slobodan čovjek, neznanac je, niko ga ne zna – i sve mu ovo olakšava da počini grijeh.

Dakle, Jusuf, a.s., je bio mladić, zdrav, jak, veoma lijep, rob, neznanac.
Sagledaj drugu stranu: i žena vladareva je bila lijepa, žena koja je imala ugled. Ona je bila njegova vlasnica, a još je ona ta koja traži od Jusufa da počini sa njom grijeh – pa zaključaca sva vrata, kako ih niko ne bi vidio. Dakle, ona ne samo da je ta koja ga poziva na grijeh, već mu i prijeti zatvorom ako ne uradi ono što od njega traži.

Ima li mladića koji bi se strpio od grijeha u ovakvoj situaciji? Ima li težeg iskušenja od ovog?
Da, ima još gore iskušenje od ovog: sve žene tog grada traže Jusufa i nagovaraju ga da počini grijeh sa njima. Ali ovo nisu bili Jusufovi snovi. Nije Jusuf ovo želio.
Pogledajmo šta im Jusuf odgovara:
Sačuvaj Bože“ – uzviknu on –„vlasnik me moj lijepo pazi; a oni koji dobro uzvrate zlim neće nikad uspjeti.(Jusuf, 23)

Na osnovu primjera o poslaniku Jusufu uočavamo da nema nikakvo opravdanje za ovakav i sličan grijeh. Vjerovatno će neko od čitalaca reći: „Ti nisi vidio kakvi su naši univerziteti i u kakvom smo mi sve iskušenjima, zato tako pričaš!“ A ja kažem da ti nisi vidio vladarev dvorac u kojem je bio Jusuf! Ili će, možda, reći: „Ti nisi vidio šta sve ima na satelitu i ostalim programima, kakve sve scene iz privatnog života, pa ljudi prosto ne mogu odoljeti tom iskušenju, već gledaju sve to.“ A ja kažem, da ti nisi vidio lijepu ženu koja je sve pripremila unaprijed kako da te osvoji, pa zaključava sva vrata i zove te na grijeh, još ti prijeti zatvorom ako ne počiniš grijeh sa njom.
Ova opravdanja su zaista slaba naspram uvjeta u kojima je bio Jusuf, a.s.
U Kur’anu se prenose riječi ove vladareve žene:
Istina je da sam htjela da ga na grijeh navratim, ali se on odupro. (Jusuf, 32)
Neka ti rečenica: „Ali se odupro“ bude vodilja. Učini da ona bude tvoj logo. I neka ti ovaj logo bude u srcu.

Omladino, oduprite se grijehu, strpite se dok se ne oženite i udate, jer, tako mi Allaha, Jusuf vam svojim postupkom nije ostavio nijedno moguće opravdanje,
Razmisli o tome kada kažeš: „Gospodaru, naše vrijeme je teško!“
O ti koji ne možeš ostaviti druženje sa djevojkama, ti koji ne možeš da se okaniš telefonskih razgovora sa djevojkama; razmisli o Jusufovom primjeru. Tako mi Allaha, onaj koji od sada donese odluku da neće činiti grijeh i zatraži od Allaha da ga pomogne, Allah će mu biti na pomoći i... Neka mu je prijatan boravak u džennetskim baščama.
"Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu; a najljepše mjesto povratka je kod Allaha. Reci: „Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imat će kod Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene i Allahovu naklonost“ – a Allah dobro poznaje robove Svoje." (Ali.Imran, 14-15)

- 18:59

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top