ponedjeljak, 19. ožujka 2018.

Savjet Ebu Bekra za Omera ibn Hattaba

Kada je bio na samrtničkoj postelji, Ebu Bekr radijallahu anhu je pozvao Omera, radijallahu anhu da dođe kod njega. Kada je Omer došao, Ebu Bekr je rekao: „Doista ti želim dati jedan posljedni savjet, ako ga prihvatiš od mene:
Doista Uzvišeni Allah ima prava tokom noći koja ne prihvata tokom dana, i prava tokom dana koja ne prihvata tokom noći. I doista Uzvišeni Allah ne prihvaća dobrovoljna djela ibadeta sve dok se prvo ne obave obavezni. Zar ne vidiš one čij je tas dobrih djela težak na Ahiretu i težak je samo zbog toga što su slijedili istinu na dunjaluku, jer je činjenje toga bilo teško za njih (tj. zahtjevalo je napor i trud poput penjanja na uspon). I dolikuje tasu da bude težak kada se na njega stavi samo istina. Zar ne vidiš one čij je tas dobrih djela lahak na Ahiretu i lahak je samo zbog toga što su slijedili zabludu na ovom svijetu, i činjenje toga je bilo lahko za njih (tj. lahko, bez napora poput spuštanja nizbrdo). I dolikuje da tas bude lahak kada se na njega stavi samo zabluda. Zar ne vidiš da je Uzvišeni Allah objavio ajete koji ulivaju strah i ajete koji ulivaju nadu. To je stoga kako bi rob bio i u stanju nade za nagradom i u strahu za kaznom, bez da sebi oduzme život i bez nadanja za ičim drugim do istine od Allaha. Ako zapamtiš i primjeniš ovaj moj savjet onda neka ti nijedna stvar od nevidljivog ne bude draža od smrti, koja je u svakom slučaju neizbježna. A ako ne prihvatiš ovaj moj savjet onda neka ti nijedna stvar od nevidljivog ne bude mrža od smrti.

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top