srijeda, 14. ožujka 2018.

Vrijednost posta

Post u osnovi znači ustezanje, a kao ibadet u islamu se definira: Iskazivanje pokornosti Allahu Uzvišenom putem ustezanja od jela, pića, spolnog odnosa i drugih djela/stvari koja kvare post, od zore (vrijeme nastupanja sabah-namaza) do zalaska sunca (vrijeme nastupanja akšam-namaza).

Post ima veliku vrijednost o čemu nas obavještavaju šerijatski izvori, spomenut ćemo neke:

1. Onaj ko isposti ramazan, vjerujući u Allaha, pokoravajući se Njegovom imperativu, držeći za istinu predanja o vrijednosti posta i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni svi ranije učinjeni grijesi kako nas obveseljuje Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, riječima: “Ko isposti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.” (El-Buhari, 1910 i Muslim, 760).

2. Postač će se posebno obradovati pri susretu sa svojim Gospodarom, kada vidi koliku mu je On nagradu dodijelio zbog posta, kako to kazuje Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Postač ima dvije radosti; radost prilikom iftara i drugu pri susretu sa svojim Gospodarom.” (El-Buhari, 1805 i Muslim, 1151).

3. Na Džennetu ima jedna posebna kapija po imenu Er-Rejjan, namijenjena za ulazak samo postačima, o čemu Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, kaže: “Na Džennetu ima jedna kapija prozvana Er-Rejjan kroz koju će na Sudnjem danu ulaziti samo postači. Bit će kazano: ‘Gdje su postači!’, pa će oni pohrliti i niko drugi s njima neće moći ući na tu kapiju. I kada svi uđu, kapija će biti zatvorena tako da niko drugi na nju ne može ući.” (El-Buhari, 1797 i Muslim, 1152).

4. Allah Uzvišeni je nagrađivanje za post pripisao izričito Sebi, bez određene mjere, pa neka se raduju postači ljepoti i veličini nagrade koja je pripisana Milostivom, Plemenitom, Dobročinitelju i Darovatelju. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao je u hadisi-kudsijju, prenoseći od Allaha: “Svako djelo sina Ademova ima određenu nagradu osim posta. Post pripada Meni i Ja za njega nagrađujem.” (El-Buhari, 1805 i Muslim, 1151).

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top