ponedjeljak, 16. travnja 2018.

Sedam halal načina kako povećati bogatstvo


Prevela: Amina Mujela-Botić
1.  Moli Gospodara za oprost
Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; on će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.“ Kur’an, Nuh, 10-12.
2. Održavaj rodbinske veze
Enes, radijallahu ‘anhu,  prenosi: „Ko god želi da mu se poveća opskrba i da dugo živi, neka održava rodbinske veze.“ (Buhari, Muslim)
3. Bavi se halal poslom
Allah, subhanehu ve te’ala, kaže u Kur’anu: Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika. Kur’an, El-Bekare, 276.
4. Pozajmi imetak Allahu
Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? (Kur’an, Bekare, 245.)
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ko god ispuni neku potrebu svoga brata, Allah će upotpuniti njegove potrebe“.
5. Udjeljuj sadaku
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: “Udjeljujte sinovi Ademovi, ja ću vam iz Obilja Svoga dati.” (Buhari i Muslim)
Također, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Bogatstvo se zbog sadake ne smanjuje“. (Tirmizi)
6. Budi bogobojazan
Allah, subhanehu ve te’ala, u Kur’anu kaže: „A ko se Allaha boji, On će mu izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada“. (Kur’an, Et-Talak, 1-2.)
7. Dovi Allahu
Sjeti se da često doviš dove poput: „Gospodaru, daj nam dobro na dunjaluku i na Ahiretu i zaštiti nas od Vatre džehennemske“.

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top