utorak, 3. travnja 2018.

Sestro, budi stidna poput Šuajbove kćeri

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem: ''Svaka vjera ima svoj moral, a moral Islama je stid.'' (Hadis bilježe Ibn Madže, Taberani i imam Malik, a šejh Albani ga je ocjenio ispravnim) 

Kada je jedan od Ensarija kudio svoga brata zbog toga što je puno stidan, Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, zaustavio je tog Ensariju rekavši mu: ''Ostavi ga, zaista je stid od imana.'' (Buharija i Muslim) Ebu Said El-Hudri, radijallahu anhu, opisao je Poslanika, salallahu alejhi ve selem, kao stidljivijeg od djevice u njenoj sobi. (Buharija i Muslim) 

Jedan od prelijepih primjera stidljivosti, koji je spomenut i u Allahovom Uzvišenom govoru u suri El-Kasas, jeste primjer stidljivosti djevojki kojima je Musa, alejhisselam, pomogao da napoje stoku: 
''I jedna od njih dvije dođe mu, poslije, idući stidljivo i reče: "Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam stoku napojio!""(El-Kasas, 25.) 

Ibn Kesir u svome Tefsiru za riječi ''idući stidljivo'' prenosi: '' tj. obraćajući mu se stidljivo i povučeno, prekrivenog lica... Ibn Kesir prenosi riječi Omera Ibn Hattaba da je ova djevojka obraćajući se Musi, alejhisselam, stidljivo skrivala svoje lice svojim rukavom. (Tefsir, Ibn Kesir) 

Ibn Sa'di komentarišući ovaj ajet kaže: ''Ovo ukazuje na njenu čast, i njen lijep moral, jer je stidljivost pozitivna moralna osobina, posebno tražena kod žena.'' (Tefsir, Sa'di) 
U mnogim tefsirima na ovaj postupak djevojke (za koju mnogi mufesiri smatraju da je bila kći Šuajba, alejhisselam), prilikom obraćanja Musau, alejhisselam, koji je do tada njoj bio stranac (kasnije ju je oženio), opisana je stidljivost ove djevojke koja se ogleda u: načinu hoda, oblačenju, kao i stidu prilikom samog govora i obraćanja Musau, alejhi selam. 

Ovo se svakako u potpunosti razlikuje od onoga što se danas pod nazivom ''moda'' servira djevojkama. A ti sestro, koja žudiš za zadovoljstvom Uzvišenog, budi današnji primjer djevojke spomenute u Kur'anu, makar to bilo anti-moderno, i makar se tvoj stil hoda, oblačenja, i govora sa strancima u potpunosti razlikovao od onoga što radi ogromna većina današnjih djevojaka.

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top