utorak, 3. travnja 2018.

Tri najpoznatija mušrička zakona ili kodeksa, koja je odobrio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellemArapski idolopoklonici iz predislamskog doba imali su određene moralne kodekse ili nepisane zakone po kojima su se vladali. Mekansko mnogobožačko društvo nije imalo centralnu vlast niti jednog određenog vladara koji je upravljao Mekom. O svim važnim odlukama odlučivalo je vijeće sastavljeno od uglednih članova iz deset kurejšijskih ogranaka. Među tim porodicama postojao je balans snage i moći. Određene zakone i kodekse tog društva Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskoristio je za dobrobit svoje vjere i zaštitu prve zajednice muslimana, a neke od tih kodeksa posebno je pohvalio i potvrdio njihovu valjanost u islamu. 

Na ovaj način Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naučio nas je da se muslimani mogu služiti ovim zakonima sve dok to ne narušava njihovu akidu i vjeru. Među najpoznatijim zakonima i kodeksima koji su postojali prije islama, a koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio i odobro u islamu jesu: 

Kodeks pružanja zaštite: 

To je kodeks po kojem neki čovjek ili porodica pred mekanskim društvom izjavljuju da staju u zaštitu neke osobe kojoj je učinjena nepravda ili joj neko želi učiniti nepravdu. Na taj način onaj koji je pružio zaštitu obavezuje se da dotičnu osobu brani i vlastitim životom, ako zatreba. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo se okoristio ovim kodeksom, ušavši pod zaštitu Mut’ima b. Adijja. Slično su činili i ashabi, pa je, tako, Ebu Bekr ušao pod zaštitu Ibn Dugunne, Osman b. Maz’un pod zaštitu Velida b. Mugire itd. 

Kodeks plemenske privrženosti:

Ovaj kodeks značio je da pleme i porodica štite svog člana bez obzira slagali se s njim ili ne. Tako je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, štitila njegova porodica Benu Hašim na čelu sa njegovim amidžom Ebu Talibom, iako su gotovo svi, uključujući i Ebu Taliba, bili mnogobošci. 

Kodeks sklapanja saveza: 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio je ovaj običaj koji je postojao kod predislamskih Arapa da sklapaju savezništvo za činjenje nekog dobrog i plemenitog djela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatao je savez sa mnogobošcima ako je bio koristan i nije se kosio sa nekim islamskim propisom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao dječak prisustvovao je Savezu dobrih i namirisanih ljudi kada su se arapska plemna zaklela da će štiti potlačene, a nakon što je primio objavu, kazao je: “Kad bih u islamu bio pozvan na nešto takvo, odazvao bih se.” Također, nakon sporazuma sa Kurejšijama na Hudejbiji, sklopio je savez sa mnogobožačkim plemenom Huzaa.

(Izvor: lite.islamstory.com)

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top