utorak, 3. travnja 2018.

Upućuj dove Allahu i znaj da će ti ih On uslišitiStalno upućuj Allahu dove! Nemoj posustajati u tome. Što više budeš dove upućivao, Allah će ih sve više i više uslišavati. Uzvišeni voli da Mu se stalno obraćaš dovom. Dova je Bogu ugodno djelo, srž ibadeta. Allah voli da čuje Svoje ime na tvojim usnama, voli Allah čuti kako Ga slaviš, hvališ, veličaš i od Njega tražiš. Zato vjerniče, čini ono što Allah voli, upućuj dove Allahu, pa će On tako i tebe zavoljeti. Sam znaš da Allahu nisu potrebne tvoje dove, nego tebi! Uzvišeni Allah voli da činiš ono što će opet samo tebi koristiti, jer je Uzvišeni Allah milostiviji prema tebi više i od tvoje rođene majke. 

Jedna od najljepših stvari kojoj Islam uči jeste to da između čovjeka i njegovog Gospodara nema apsolutno nikakvog posrednika. Dovoljno je samo da se čovjek iskreno obrati svome Gospodaru i zamoli Ga i Gospodar njegov će mu se odazvati. Kaže Plemeniti Allah: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!” (El-Mu’min, 60) Uzvišeni Allah, toliko je milostiv prema svojim robovima, da će se odazvati čak kada Ga i kafir (nevjernik) bude molio. Pod uslovom da taj kafir moli samo i direktno Njega Jedinog. 

Poznat nam je slučaj kada se Džibril alejhi selam bojao da će Uzvišeni Allah uslišiti dovu nasilniku faraonu kada je isti bio u smrtnim mukama. Bojao se Džibril alejhi selam da će Ga faraon dozivati da ga spasi a u tom slučaju bi mu se Allah odazvao. Zato je Džibril alehji selam uzimao pjeska sa dna mora pa to trpao u usta faraona kako nebi mogao moliti Allaha da ga spasi. Zatim, govoreći o nevjernicima Uzvišeni Allah nas obavještava, da kada su nevjernici na moru pa ih strašna oluja snađe, i oni budu u životnoj opasnost, treba da se potope, tada se oni iskreno Allahu mole da ih spasi, međutim kada ih On – Uzvišeni spasi, oni kasnije zaborave na Allaha i vrate se u sirk.

To znači da im je Allah uslišio dovu iako su bili nevjernici a to je sve zbog toga što su oni tada bili iskreno Allaha Jedinog molili. Zato ne pocjenjuj nikada sebe u pogledu dova kada znamo da je uzvišeni Allah čak i Iblisu lanetullahi alejhi uslišio dovu. “Gospodaru moj,” – reče on – “daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!” “Daje ti se rok” – reče On – “do Dana već određenog.” (Hidjr, 36-38) Međutim, ponekad se desi, da Uzvišeni Allah iz svoje mudrosti, odgodi uslišenje nekih tvojih dova. Allah time zapravo želi, da Ga još više moliš i da Mu se obraćaš – a ne obratno. 

Dakle, Uzvišeni Allah, voli da mu dove upućuješ, pa Ga zato stalno moli, a On će ti ih uslišavati, ali ako se desi da osjetiš da ti dove nisu uslišane, onda povećaj svoje dove i ubjeđenje da te u tome opet čeka veliki hajr. O čemu se zapravo radi? Mi imamo garanciju da ce nam Uzvišeni Allah dove uslišavati i u riječima Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem, kada je rekao: “Allah će vam primati dove, sve dok ne budete požurivali i govorili: ´´Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!” (Buharija) Zato nikad ne pomisli da te je Allah zaboravio. 

U jednom drugom hadisu se spominje da Uzvieni Allah ponekad namjerno poveća iskušenja svome robu, kako bi ga ovaj više dozivao i dove Mu upućivao. Stalno upućivanje dova Uzvišenom će te približiti Njemu i povećati tvoj stepen u Džennetu. Kada je dova u pitanju ona će vjerniku inša Allah biti primljena na jedan od ova tri načina: 
– ili će mu biti odmah uslišana, 
– ili će biti uslišana nakon nekog vremena,
– ili će biti odgođena za Sudnji dan kada mu najviše bude trebala.

Nerjetko se desi, da neki ljudi pomisle, da ih je Uzvišeni zaboravio, zato sto im dove nisu (odma) uslišane. To je potpuno pogrešno, jer Allahova mudrost je veća nego što mi možemo zamisliti. Ponekad se desi da mislimo da je nešto dobro za nas, a ono bude zlo po nas i obratno, jer Uzvišeni Allah o tome govori: “Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – A Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekare, 216) Ako Allah zna da je nešto loše po nas, onda nam to ne uslišava a nagradu za naše dove nam ostavlja za onaj svijet, kad nam to bude najpotrebnije. Zato ne tuguj zbog (na prvi pogled) (ne)uslišanih dova, i uzdaj se u Allaha koji dobro zna šta je dobro za tebe a šta nije i uvijek očekuj najljepše od Allaha! 

Ramazan je prilika, zato iskoristi ovu posebnu priliku i upućuj često Allahu dove. Moli Ga za ono što ti treba. O ti koji imaš problema, o ti koji imaš neku potrebu a nebi želio da ljudi za to znaju, o ti koji želiš da ti grijesi budu oprošteni, podigni ruke i zamoli za to Onoga Koji je stalno prisutan, Koji nikad nije odsutan. Moli Ga da te očisti od grijeha i budi ustrajan. Nemoj nipošto doviti ovako: “Bože, oprosti mi ako hoćeš, ili Bože, smiluj mi se ako hoćeš”, nego odlučno Allaha moli, budi iskren u onome za što Allaha moliš i budi siguran u njeno ispunjenje. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi we sellem: “Kada Allaha molite budite sigurni da će vam se odazvati i znajte da Allah ne prima dovu iz nemarna srca!” (Tirmizi)

Moli Allaha Uzvišenog da ti pomogne da se rješiš loših osobina koje imaš kod sebe. Budi uporan u tome i nemoj da te rastuži ako ti dova odmah nije uslišana. Znaj da će ti biti uslišana kad tad, ako ne na ovom svijetu onda će ti biti dato na ahiretu, kada nasjviše za spas budeš molio. Tada ćeš poželjeti da ti nijedna dova nije uslišana na dunjaluku, već da su ti sve odgođene za taj tegobni dan, kada će se račun i za malo i za veliko polagati. Moli Allaha također, da ti pomogne da stekneš dobrih osobina, kojima je On zadovoljan, i zbog kojih ćeš biti blizak Allahu. Nemoj zaboraviti, da si pored dove, dužan i nastojati po svojim mogućnostima da sam stekneš ono što tražiš. Ako moliš Allaha da budeš od onih koji su iskreni, onda moraš i sam nastojati da budeš iskren, tako što ćeš se preispitivati kod svakog djela koje uradiš, šta si time želio, da li Allahovo zadovoljstvo ili nešto drugo. 

Tako isto postupi i sa lošim osobinama. Nije dovoljno samo kazati: “Gospodaru, otklini od mene lijenost”, već moraš nastojati da ne budeš lijen, tako što ćeš gledati da budeš aktivan na svakom polju hajra. Moli Allaha također, da ti pomogne da popraviš svoj ahlak prema drugim ljudima, a zatim trudi se da budeš boljeg ahlaka. Moli Ga da ti pomogne da budeš bolji prema svojim roditeljima, prema svojoj ženi (žena prema mužu), djeci, braci i sestrama, komšijama, prijateljima kao i prema svakom drugom Allahovom stvorenju. Za lijep ahlak slijedi posebna počast, a lijep ahlak je i razlog zbog kojeg će ljudi najviše ulaziti u Džennetske vrtove. Nije šala da će kuću u najboljem djelu Dženneta dobiti onaj ko popravi svoj ahlak prema drugim ljudima. Pa, eto ti prilike.

Trudi se, a Allah će tvoj trud vidjeti. Ima još mnogo stvari za koje bi trebao moliti Allaha dž.š., a svako zna svoje potrebe, drugim riječima, šta god ti treba, pohvalno je da moliš Allaha za to. Časni pretci su Allaha molili čak i kada bi im trebalo soli za hrane. Treba molit Allaha za sretan završetak s obzirom da niko od nas nije siguran od toga da će pred kraj života učiniti djelo koje vodi u vatru i zbog toga biti stanovnik Džehennema. Treba molit Allaha da nas sačuva od rija’a (pretvaranja) koji je skriveniji od crnog mrava, na crnom kamenu u sred mrkle noći. Treba molit Allaha da nam podari lahku i lijepu smrt na kojoj ćemo lahko moći izgovoriti riječi šehadeta. Treba molit Allaha da nas učvrsti u kaburu kada nas meleki budu ispitivali. Treba moliti Allaha da nas sačuva teškog polaganja računa na Sudnjem danu, da nam podari sigurno mjesto u hladu Allahovog arša, a treba svakako nastojati sakupiti one osobine zbog kojih Uzvišeni daje takve privilegije kao što je hlad na Sudnjem danu. 

Ukratko, treba Allaha uvijek moliti za dobro ovog i onog svijeta kao što se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem, načešće učio dovu: “Gospodaru moj, podari nam dobro na ovom i budućem svijetu, i sačuvaj nas džehennemske kazne.” (Muteffekun alejhi) 

Evo još nekoliko hadisa koji nas podstiču na upućivanje dova Allahu i koji nam daju nadu da će nam dove biti primljenje inša Allah: 

“Allahova je ruka (uvijek) puna. Njeno bogatstvo ne smanjuje ni neprekidno, obilno i danonoćno dijeljenje. Šta mislite koliko je samo On podijelio, otkako je nebesa i Zemlju stvorio, a da se od onoga što je u desnici Njegovoj, ništa nije smanjilo?” (Buharija) 

“Allah je stidljiv i darežljiv. Stid Ga je – kada čovjek digne ruke (i zamoli Ga) – vratiti ih prazne i očajne.” (Tirmizi) 

“Nemojte posustati u upućivanju dove, jer niko uz dovu neće nastradati!” (Ibn Hibban) 

“Nema tog muslimana koji će Allahu uputiti dovu – s tim da u njoj nema kakva grijeha ili kidanja rodbinske veze, a da mu Allah, zahvaljujući njoj, neće dati jedno od troje: ubrzati ono što je zamolio, pohraniti mu to za onaj svijet, ili poštediti ga sličnog zla.” (Hakim) 

“Svake noći kada preostane zadnja trećina noći, naš Gospodar, slavljen i uzvišen je On – silazi na najbliže nebo i kaže: ima li ko da Me moli, pa da mu molbi udovoljim? Ima li ko da od Mene traži, pa da mu dam? Ima li ko da traži oprost, pa da mu oprostim?” (Buhari) 

“Allah će vam primati dove, sve dok ne budete požurivali i govorili: “Molio sam Gospodara, pa mi dovu nije primio!”” (Buharija) 

“Kada Allaha molite budite sigurni da će vam se odazvati i znajte da Allah ne prima dovu iz nemarna srca!” (Tirmizi) 

“Allah se na onoga ko od Njega (ništa) ne traži, ljuti.” (Ahmed)

“Najbliže što rob svome Gospodaru može biti je kada je na sedždi. Zato na njoj što više upućujte dovu.” (Muslim)

“Kada god musliman moli Allaha za svog brata muslimana u njegovom odsustvu, melek mu odgovori – I tebi isto!” (Muslim)

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top