petak, 18. svibnja 2018.

Suneti iftara/Kako se iftario Allahov PoslanikBudući da u ramazanu svakim danom sehurimo i iftarimo, lijepo je da vjernik upotpuni post iftareći onako kako je to činio Allahov Poslanik. 

 1. Allahov Poslanik je preporučio požurivanje s iftarom Kada vjernik bude siguran da je sunce zašlo, da je period posta završio, kada čuje učenje ezana, sunnet je da požuri s iftarom. Suprotno tome čine neke od zabludjelih sekti, koje odgađaju iftar do pojave zvijezda. Kazao je Allahov Poslanik: “Ljudi neće prestati biti u dobru / hajru sve dok budu požurivali s iftarom“ (Buharija i Muslim, od Sehl ibn S’ada, r.a.)

 2. Pohvalno je da postač iftari sa svježim hurmama, ako nema, onda sa suhim, a ako nema ni njih, onda s vodom Iščitavajući sunnet Allahovog Poslanika, nalazimo da je uobičavao iftariti sa svježim hurmama / rutabom. Ako ne bi našao svježe datule, onda bi se iftario sa suhim, a ako ne bi imao ni suhih, iftario bi s vodom. Od Enesa, r.a., sluge Allahovog Poslanika, prenosi se da je kazao: “Allahov Poslanik bi se iftario prije nego što bi klanjao namaz. Iftario bi se s nekoliko svježih hurmi / rutaba, a ako ne bi imao rutaba, onda bi se iftario s nekoliko suhih datula, a ako ne bi imao ni suhih, onda bi se iftario s nekoliko gutljaja vode.“ (Tirmizi; vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

 3. Iftariti prije klanjanja namaza Neki ljudi iz predostrožnosti odgađaju iftar, pa se iftare tek nakon što klanjaju akšam-namaz ili nakon što mujezin završi s ezanom. Prethodno citirana predaja Enesa, r.a., jasno ukazuje na to da je sunnet Allahovog Poslanika bio da se iftario prije klanjanja namaza.

 4. Proučiti dovu prilikom iftara Allahov Poslanik prilikom iftara bi izgovarao sljedeću dovu: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» „Zehebez-zameu, webtelletil-’uruku, we sebetel-edžru, inšaallah.“ „Nestalo je žeđi, žile su se nakvasile, a nagrada je osigurana, inšallah.“ Učenje ove dove zabilježio je imam Ebu Davud, od Ibn Omera, r.a., a vjerodostojnost ove predaje potvrdio je šejh Albani. Shodno značenju dove ova dova se učin nako što čovjek popije vodu i prekine post.

Priredio: Elvedin Pezić

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top