četvrtak, 15. ožujka 2018.

Šta čuva svemir od raspadanja i uništenja

Naučno pitanje iz područja fizike koje naučnici u našem vremenu istražuju tretirano je u časnom Kur’anu. Istraživački tim sa Univerziteta Kopenhagen i Univerziteta Helsinki u istraživanju provedenom 2014. godine, otkrio je da su prvi momenti postojanja univerzuma od ključne važnosti, jer se upravo tada desila većina osnovnih pretpostavki za nastanak svemira. Iznenadno gomilanje i širenje početne mase desilo se u djeliću sekunde. Ali, postavlja se pitanje kako to nije dovelo do cijepanja svemira i njegovog uništenja. Istraživači sa spomenutih univerziteta došli su do rezultata da je gravitaciona sila imala ključnu ulogu u sprečavanju kolapsa univerzuma.

Sve vrijednosti fizike, prilikom nastanka svemira, bile su tačno onakve kakve su potrebne za njegovo opstojanje: brzina svjetlosti, masa elektrona, .... I najmanja promjena u ovim vrjednostima izazvala bi kolaps univerzuma. (gizmag.com). I dok naučnici pokušavaju objasniti kako se desio sklad u svim tim vrijednostima i kako je gravitaciona sila uspjela sačuvati univerzum od raspadanja i uništenja, mi nalazimo odgovor u plemenitom ajetu:
“Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao. On je, zaista, blag i prašta grijehe.” (Fatir, 41) 

Allah, dželle šanuhu, stvorio je zakone fizike i odredio vrijednosti potrebne za opstanak svemira i sprečavanje njegovog kolapsa. Nije moguće povjerovati da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svom vremenu mogao od nekoga naučiti o značaju ove naučne teme, o kojoj se govori i koja se istražuje tek sada u dvadeset prvom vijeku, pa da bi o njoj tada govorio. Nije li ovo očigledan dokaz istinitosti njegovog poslanstva?

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top