nedjelja, 18. ožujka 2018.

Zekat - Svrha i cilj

Zekat je neznatno izdvajanje imetka, naređen od Allaha Uzvišenog muslimanima, koji se dijeli siromašnima i potrebnicima radi udovoljavanja njihovih životnih potreba i kao prevencija neželjenim ishodima, te radi drugih ciljeva i intencija Šerijata. 

Allah Uzvišeni je propisao zekat muslimanima radi mnogobrojnih ciljeva i plemenite svrhe, podsjećajući na neke od njih: 
  • Ljubav prema imetku i želja za sticanjem blaga je urođena osobina čovjeka koja ga podstiče da čuva i škrtari, pa je stoga Šerijat naredio izdvajanje zekata s ciljem da očisti dušu od pošasti tvrdičluka i pohlepe, te je liši strastvene ljubavi i želje za dunjalukom i podavanja njenim prividnim ukrasima, Uzvišeni je rekao: "Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš." (Et-Tevba, 103.).
  • Davanjem zekata ostvaruje se i oživljava princip međubratske ljubavi i povezanosti, jer je u duši ljudskoj usađena narav da voli onoga ko joj dobro čini. Iz tog razloga, članovi muslimanske zajednice žive u slozi i ljubavi, podržavajući jedni druge poput čvrsto izidane tvrđave pri čemu svaki kamen učvršćuje drugi, a uz to zekat doprinosi smanjenju kriminalnih radnji; krađe, potkradanja, obmana i prevara.
  • Zekat u pravom smislu riječi ostvaruje ubudijjet – predanost i pokornost Allahu i Njegovom nalogu, jer izdvajanjem zekata imućan čovjek izvršava vjersku dužnost i primjenjuje Allahov zakon, istovremeno zahvaljujući se time Gospodaru na opskrbi i blagodatima obilnim. Uzvišeni je rekao: "Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati." (Ibrahim, 7.).
  • Zekat ostvaruje socijalno blagostanje i imovinsku uravnoteženost u raznim slojevima društva, jer izdvajanje zekata razbija krunicu materijalnog i imovinskog monopola, pa se bogatstvo ne zadržava samo u jednom društvenom elitnom sloju, o čemu Allah Uzvišeni kaže:
    "…da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših." (El-Hašr, 7.).

0 komentari

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.

 
© Riznice korisnog znanja
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top